Attent, sopor, stupor, coma. Als dierenartsassistent leer je deze bewustzijnstoestanden herkennen in het klinisch onderzoek van een dier. De natuurgeneeskundige benadering van bewustzijn is een heel andere en toch net zo praktisch van aard.

Lees meer