Therapeut

Michael van Roon is oprichter van en gediplomeerd Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut bij De Rodute. Hij woont in Soest met zijn partner, hond en paard en is een dieren liefhebber in hart en nieren. 


Het mooiste aan mijn werk vind ik de verandering waaraan ik mag bijdragen. Mensen en dieren die binnenkomen terwijl zij ergens op vastgelopen zijn en met een gezonde dosis energie, doorzettingsvermogen en een glimlach weer naar buiten gaan.


- Michael van Roon

Opleidingen:

  • HBO Energetisch Therapeut, Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht
    Diploma: 2016
    Lidmaatschapsnummer VBAG: 21606010
  • Paraveterinair / Dierenartsassistent, Groenhorst College Barneveld
    Diploma: 2012
    Diergeneeskunderegister: 661837

In 2016 legde Michael de laatste hand aan zijn boek over de Zoöenergetica: “De wetenschap van energetische verbindingen tussen mensen en dieren”. Een praktische handleiding voor het aflezen van de verbinding met je dier. De oorspronkelijke inspiratie hiervoor vond hij in zijn eigen dieren, onderstreept door ervaringen met behandelingen voor De Rodute.

Het boek: "Jij bent je dier!"

Missie

"Het inzetten van fijngevoeligheid voor het benutten van de verbinding tussen de fysieke en transcendente* realiteit ter bevordering van de gezondheid en zorg van dieren en de daarbij behorende mensen middels energiewerk, energetische behandelingen en kennisoverdracht."

visie

"Sinds mensheugenis is er in elk geloof, elke cultuur en samenleving ruimte en aandacht voor 'het transcendente*', het bestaansrecht hiervan valt niet te betwisten. Voor het leven in het algemeen, de gezondheid en ontwikkeling vult deze realiteit het regulier wetenschappelijk denken perfect aan."

*Transcendent: Het onzichtbare, niet zintuiglijk waarneembare. In deze context: Energie en buitenzintuiglijke waarnemingen.