THERAPEUT

Michael van Roon is oprichter van en gediplomeerd Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut bij De Rodute. Hij woont in Soest met zijn partner, honden, paarden en kippen en is een dieren liefhebber in hart en nieren.


Energie gaat over verbinding. Verbinding tussen lichaam en geest, het gevoel en de ratio en de verbinding met je dromen. Ieder consult brengt je een stukje dichter bij dat waar je van droomt, waarvan je meer wilt in je leven. Of het nu voor jezelf, je dier of jullie samen is. 


Opleidingen:

  • HBO Energetisch Therapeut, Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht
    Diploma: 2016
  • Paraveterinair / Dierenartsassistent, Groenhorst College Barneveld
    Diploma: 2012
    Diergeneeskunderegister: 661837

In 2016 legde Michael de laatste hand aan zijn boek over de Zoöenergetica: “De wetenschap van energetische verbindingen tussen mensen en dieren”. Een praktische handleiding voor het aflezen van de verbinding met je dier. De oorspronkelijke inspiratie hiervoor vond hij in zijn eigen dieren, onderstreept door ruime ervaring met het behandelen van mensen, paarden, ezels, honden, katten, knaagdieren en (hobby-)boerderijdieren.

Het boek: "Jij bent je dier!"

In 2020 verscheen zijn tweede boek 'het handboek voor moderne dieren' dat het actuele onderwerp van bewustzijn bij dieren belicht, door middel van een inspirerende reis langs een diversiteit aan invloedrijke dierprofessionals.

Missie

"Het inzetten van fijngevoeligheid voor het benutten van de verbinding tussen de fysieke en transcendente* realiteit ter bevordering van de gezondheid en zorg van dieren en de daarbij behorende mensen middels energiewerk, energetische behandelingen en kennisoverdracht."

visie

"Sinds mensheugenis is er in elk geloof, elke cultuur en samenleving ruimte en aandacht voor 'het transcendente*', het bestaansrecht hiervan valt niet te betwisten. Voor het leven in het algemeen, de gezondheid en ontwikkeling vult deze realiteit het regulier wetenschappelijk denken perfect aan."

*Transcendent: Het onzichtbare, niet zintuiglijk waarneembare. In deze context: Energie en buitenzintuiglijke waarnemingen.